Razem (brutto): 0,00 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

1. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Być może trafiłeś na niniejszą podstronę ze strony Internetowej victus.pl, być może z wiadomości e-mail, a być może zostałeś tutaj odesłany przez przedstawiciela spółki Victus - Emak. Jeśli zatem masz wątpliwości czy niniejsza informacja wyczerpuje odpowiedź na pytanie dotyczące Twoich danych  - zawsze możesz skontaktować się z Administratorem kierując zapytanie na wskazane poniżej dane. Najprostszą formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@victus.pl albo skorzystanie z formularza kontaktowego (https://www.victus.pl/kontakt/);

2. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Victus - Emak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, iod@victus.pl  (dalej jako: „Administrator”, „Spółka”), chyba że w konkretnym przypadku pozyskiwania Twoich danych podano inną informację w tymże zakresie – np. podano dane współadministratora;

3. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych: iod@victus.pl, tel.: +48 61 828 68 00;

4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie, w celu:

a) prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. biuro@victus.pl, sklep@victus.pl, porady@victus.pl i innych z domeną @victus.pl) – w zakresie bieżącego kontaktu, obsługi zamówień, informacji o produktach, udzielania odpowiedzi na zapytania, w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dążenie do zawarcia umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Spółka dla Ciebie realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) dostosowania zawartości Serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań. W tym celu w Serwisie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Twoich preferencji dotyczących umieszczonych w Serwisie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Twoich potrzeb i oczekiwań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane nam przekazałeś. Dla przykładu – w ramach formularza kontaktowego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon. Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podasz (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail);

6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

7. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera, sklepu) może być niemożliwe;

8. W zależności od tego jakie dane udostępniłeś Administratorowi i z jakich usług korzystasz (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

a) świadczące usługi dostawy zamówionych produktów – zwłaszcza firmy kurierskie i pocztowe (na potrzeby doręczenia przesyłki i ewentualnie powiadamiania o statusie doręczenia);

b) świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. DialCom24 sp. z o.o., PayU, PayByNet, DotPay);

c) świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki (np. agencja marketingowa);

d) będące dealerami produktów oferowanych przez Spółkę albo ich serwisantami czy też punktami odbioru – na potrzeby realizacji konkretnego zamówienia, jego odebrania albo serwisu produktów i realizacji uprawnień gwarancyjnych (aktualną listę takich podmiotów można znaleźć na stronie: https://www.victus.pl/stores/);

e) dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Serwisu victus.pl (zwłaszcza: DialCom sp. z o.o. - KRS: 328052), sklepu Internetowego oraz systemu reklamacji;

f) świadczące dla Administratora usługi, prawne, kadrowe, księgowe, IT, serwisowe – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;

9. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej z poziomu stopki Strony Internetowej victus.pl.

10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu - przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

11. Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: iod@victus.pl. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, możesz wycofać ją w każdym czasie, w dowolny sposób kontaktując się z Administratorem wybranym przez siebie kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej wycofania.

12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Victus - Emak mailowo na adres  iod@victus.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.